10.09.2010 BVR wijz. BVR 14.12.2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten wat betreft meerjarige subsidiëringsovereenkomsten en wat betreft de premieberekening voor open-monumentenverenigingen

ondertekenaar
BOURGEOIS Geert - Vlaams Min. van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand,
inforumnummer
250244
essentie
Het monumentendecreet voorziet de mogelijkheid om meerjarige subsidiëringsovereenkomsten te sluiten voor restauratiewerken aan beschermde monumenten. Dit uitvoeringsbesluit bepaalt de voorwaarden waaraan de betrokken projecten en het overgemaakte dossier ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren