20.09.2010 MB wijz. MB 12.02.1999 betr. de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren

ondertekenaar
LARUELLE Sabine - Min. van K.M.O.'s , Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid,
inforumnummer
250602
essentie
Dit besluit wijzigt de tabel van de ongewenste stoffen in bijlage I, deel A, van het MB 12.02.1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren.
De overtredingen van de bepalingen van dit besluit w ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren