23.07.2010 BVR wijz. BVR 11.03.2005 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Freya - Vlaams Min. van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie,
inforumnummer
250731
essentie
Sinds 01.01.2006 wordt bouwen en verbouwen in Vlaanderen aangestuurd door de energieprestatieregelgeving, die eisen oplegt rond isolatie, energieprestatie en binnenklimaat. Koudebruggen hebben een zeer negatief effect op de energieprestaties en moeten dus ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren