16.07.2010 BBHR tot vaststelling van het minimumkapitaal van het Parkeeragentschap opgericht bij de ordonnantie van 22.01.2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap

ondertekenaar
GROUWELS Brigitte - Min. belast met Openbare Werken en Vervoer van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijk Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
inforumnummer
250925
essentie
Het minimumkapitaal van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap wordt door de Regering bepaald op 61500 EUR. ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren