23.07.2010 BVR tot vaststelling van gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen voor Europees te beschermen soorten en habitats

ondertekenaar
SCHAUVLIEGE Joke - Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
inforumnummer
250974
essentie
In uitvoering van het Decreet op het Natuurbehoud en het Natuurlijk Milieu stelt de Vlaamse Regering de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen voor Europees te beschermen soorten en habitats vast. Deze doelstellingen werden opgenomen in de bijlage, re ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren