28.10.2010 BBHR wijz. BBHR 03.07.2008 betr. de erkenning van archeologische vorsers

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijk Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
inforumnummer
250994
essentie
Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2006/123/EG betreffende de diensten op de interne markt (dienstenrichtlijn). De lidstaten hebben immers de plicht om een rechtsregeling uit te werken voor de bescherming van het archeologisc ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren