10.09.2010 BVR wijz. BVR 07.10.1997 betr. de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs voor de personeelsleden van het onderwijs, het BVR 01.09.2006 betr. de ambtshalve concordantie en het BVR 23.04.2010 betr. de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs

ondertekenaar
SMET Pascal - Vlaams Min. van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,
inforumnummer
251115
essentie

Met het oog op het schooljaar 2010-2011 worden de besluiten over de bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon basisonderwijs, het buitengewoon onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, definitief geactualise ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren