01.10.2010 MB tot uitvoering van art. 3 van het BVR 25.01.1995 betr. de mededeling van de vaste benoeming aan het departement Onderwijs

ondertekenaar
SMET Pascal - Vlaams Min. van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,
inforumnummer
251133
essentie
De mededeling aan het Ministerie van Onderwijs en Vorming van iedere toelating tot de proeftijd of vaste benoeming gebeurt met ingang van 01.09.2010 voor de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde ce ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren