01.10.2010 BVR wijz. BVR 16.12.1997 betr. de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, het BVR 24.05.2002 betr. de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool en het BVR 03.07.2009 betr. het verlof voor onderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties voor sommige personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie

ondertekenaar
SMET Pascal - Vlaams Min. van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,
inforumnummer
251191
essentie
Dit besluit wijzigt een aantal besluiten rond het ouderschapsverlof in de onderwijssector. Dit besluit legt de leeftijdsgrens van het kind bij het nemen van het ouderschapsverlof voor alle personeelsleden van het onderwijs vast op twaalf jaar. ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren