MB houdende toekenning van een federale toelage tot dekking van een deel van de kosten betr. de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmatie (...), federaal luik, basisallocatie (...)

ondertekenaar
BORSUS Willy - Min. van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie,
inforumnummer
251319
essentie

Dit besluit bepaalt de globale toelage (verdeeld zoals bepaald in de bijlage), die wordt toegekend aan de OCMW's voor het uitvoeren van projecten om de 'gemeenschappelijke basisprincipes van het integratiebeleid van de immigranten in de Europese Uni ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren