23.12.2010 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 - Onderwijs - Deeltijds kunstonderwijs (art. 7, 8, 9 en 10)

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
251554
essentie
De bestaande programmatiestop in het deeltijds kunstonderwijs wordt enerzijds versoepeld door het voorzien van een afwijkingsmogelijkheid die tevens een goedkeuring behoeft van de Vlaamse Regering en anderzijds wordt de programmatiestop uitgebreid naar de ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren