23.12.2010 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 - Overname van de dienst van de verkeersbelastingen - Wijzigingen in de eurovignetwet van 27.12.1994 (art. 43 - 44 - 45- 46 - 47 - 48)

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
251562
essentie
Het Vlaamse Gewest wil de inning en invordering van zijn gewestbelastingen zoveel mogelijk op dezelfde leest schoeien. Hiertoe moet de procedure ook zoveel mogelijk worden geharmoniseerd. Om deze reden wordt ervoor gekozen om art. 31 WIGB (Wetboek van de ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren