23.12.2010 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 - Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen (art. 81)

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
251623
essentie
Er wordt een nieuw afzonderlijk begrotingsfonds gecreëerd waardoor de geldstromen voor het specifieke geval van de terbeschikkingstelling aan de vzw GSD-V (Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen) transparant opgevolgd kunnen word ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren