23.12.2010 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 - Onderwijs - Hoger onderwijs (art. 23 - 24)

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
251626
essentie
De academiseringsmiddelen voor het hoger onderwijs worden verder voorzien voor 2011. Van de voorziene 30 miljoen EUR voor de academisering van de vroegere tweecyclusopleidingen van de hogescholen draagt het beleidsdomein EWI (Economie, Wetenschap en Innov ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren