23.11.2010 KB wijz. KB 23.12.2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet 10.04.1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's

ondertekenaar
MILQUET Joëlle - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid,
REYNDERS Didier - Vice-Eerste Min. en Min. van Financiën en Institutionele Hervormingen,
inforumnummer
251680
essentie
Dit besluit past enkele definities aan in het KB 23.12.2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's. Het gaat om de termen arbeidsongeval, de gevallen waarin een verzekerd risico als verz ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren