19.11.2010 BVR wijz. BVR 14.07.2004 tot het vaststellen van een onderhoudspremie voor beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten wat betreft premies voor lokale en regionale besturen en voor autonome provincie- en gemeentebedrijven met rechtspersoonlijkheid

ondertekenaar
BOURGEOIS Geert - Vlaams Min. van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand,
inforumnummer
251719
essentie
Het vaststellingsbesluit van een onderhoudspremie voor beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten wordt gewijzigd. In de toekomst komen de lokale en regionale besturen niet meer in aanmerking voor normale onderhoudspremies. Voor de zogenaamde ZEN-m ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren