18.11.2010 BVCGG dat het BVCGG 03.12.2009 tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarden moeten voldoen alsmede tot nadere omschrijving van de groepering en de fusie en de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen

ondertekenaar
GROUWELS Brigitte - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest), bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen en Openbaar Ambt,
inforumnummer
251725
essentie
De art. 99 en 123 (betreffende de eisen waaraan de directeur moet voldoen) van het BVCGG 03.12.2009 dat de erkenningsnormen vastlegt waaraan de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen moeten voldoen en dat de definities van groeperi ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren