01.10.2010 BVR betr. de organisatie van examencommissies door de Centra voor Volwassenenonderwijs

ondertekenaar
SMET Pascal - Vlaams Min. van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,
inforumnummer
251776
essentie
Het onderwijsdecreet XX voorziet voor het onderwijspersoneel een nieuw model van examencommissie voor het bewijzen van de vereiste taalkennis. In dat model kunnen de Centra voor Volwassenenonderwijs optreden als examencommissie. De modaliteiten voor de or ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren