07.12.2010 KB houdende uitvoering van hoofdstuk Ibis van de eerste titel van het vijfde deel van het Gerechtelijk Wetboek betr. het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest

ondertekenaar
DE CLERCK Stefaan - Min. van Justitie,
inforumnummer
252190
essentie
Dit besluit betreft de uitvoering en de inwerkingtreding van de resterende en het overgrote deel van de bepalingen van de wet 29.05.2000 houdende oprichting van een centraal bestand van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling. Daarna ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren