09.12.2010 Ordonnantie wijz. ordonnantie 19.03.2009 wijz. van titel VII en titel X van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening betreffende het voorkooprecht

ondertekenaar
VANRAES Jean-Luc - Min. belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
et al.
inforumnummer
252206
essentie
Deze ordonnantie wijzigt het toepassingsgebied van de ordonnantie 19.03.2009. Daardoor is deze ordonnantie voortaan wel van toepassing 'op openbare verkopen waarvan de verkoopsvoorwaarden vastgesteld zijn na de inwerkingtreding van de ordonnantie en op vo ...
type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren