05.12.2010 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 80bis van 13.10.2010, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 80 van 27.11.2001 tot invoering van een recht op borstvoedingspauzes

ondertekenaar
MILQUET Joëlle - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid,
inforumnummer
252216
essentie

De als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst nr. 80bis gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 80 van 27.11.2001 tot invoering van een recht op borstvoedingspauzes wordt algemeen verb ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren