29.12.2010 Wet houdende diverse bepalingen (I) - Leefmilieu en duurzame ontwikkeling - Wijziging van de wet 30.07.2010 tot wijziging van de wet 05.05.1997 betr. de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling (art. 84)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min., belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid,
et al.
inforumnummer
252230
essentie
Dit hoofdstuk wijzigt de overgangsbepalingen om de inwerkingtreding van het volgende federaal plan inzake duurzame ontwikkeling uit te stellen. De geldigheid van het bestaande federaal plan inzake duurzame ontwikkeling wordt verlengd om de continuïteit v ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren