29.12.2010 Wet houdende diverse bepalingen (I) - Binnenlandse Zaken - Identificatie- en registratieverplichting bij de aankoop van oude metalen en edele metalen (art. 69, 70, 71)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min., belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid,
et al.
inforumnummer
252238
essentie
Met het oog op de vermindering van de metaaldiefstallen en helingen, creëert dit hoofdstuk een kader voor het opleggen van een identificatieverplichting en/of registratieverplichting bij de wederverkoop van oude en edele metalen. ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren