20.12.2010 KB inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen in het kader van overheidsopdrachten

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min., belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid,
inforumnummer
252366
essentie

Dit besluit bevordert schone en energiezuinige wegvoertuigen bij de verwerving van wegvoertuigen ressorterend onder de wet 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Het beslui ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren