03.12.2010 BVR wijz. art. 3 van het BVR 28.04.1993 tot vaststelling van de programmatie voor de voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van personen met een handicap

ondertekenaar
VANDEURZEN Jo - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
252376
essentie
Het aantal bedden en plaatsen in voorzieningen die bestemd zijn voor de opname van personen met een handicap wordt vastgesteld op 24640 (in plaats van 24.544). ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren