12.11.2010 BVR wijz. BVR 24.07.1991 betr. de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, wat betreft de vergoedingen voor de multidisciplinaire teams

ondertekenaar
VANDEURZEN Jo - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
252394
essentie
Het besluit over de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap wordt gewijzigd. De wijziging beoogt de vergoedingen aan te passen die de multidisciplinaire teams (MDT's) krijgen voor het opstellen van het multidisciplinair versl ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren