16.12.2010 MB betr. de procedure, de vorm en de inhoud van de vergunning voor het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min., belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid,
SCHOUPPE Etienne - Staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister,
inforumnummer
252423
essentie
Dit besluit regelt de aanvullende modaliteiten betreffende de procedure voor de vergunning om uitzonderlijke voertuigen in het verkeer te brengen en voor de betaling van de retributie. ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren