16.12.2010 BBHR wijz. BBHR 24.01.2002 betr. de kwaliteit van het leidingwater

ondertekenaar
HUYTEBROECK Evelyne - Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
252536
essentie
De overtredingen van de bepalingen van het BBHR 24.01.2002 betreffende de kwaliteit van het leidingwater worden vanaf nu bestraft overeenkomstig art. 65, par. 1, 4° van de ordonnantie 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. Art.17 v ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren