KB wijz. art. 2 van het KB 11.01.2009 wijz. art. 114 van het KB 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering

ondertekenaar
MILQUET Joëlle - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid,
inforumnummer
252549
essentie
Dit besluit wijzigt art. 2 van het KB 11.01.2009 tot wijziging van art. 114 van het KB 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering zodat de betaling van de uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid na maart 2011 correct kan gebeuren. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren