17.12.2010 BVR wijz. BVR 05.06.2009 betr. de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, van het BVR 05.06.2009 tot vaststelling van de regels voor het verlenen van de voorafgaande vergunning voor sommige woonzorgvoorzieningen en van het BVR 24.07.2009 betr. de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, wat betreft de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds

ondertekenaar
VANDEURZEN Jo - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
252972
essentie
De diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen bieden hulp- en dienstverlening aan gebruikers en aan hun mantelzorgers bij problemen door ziekte, handicap, ouderdom of sociale kwetsbaarheid. Deze diensten worden vanaf 01.01.2012 opgevolgd door het ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren