19.01.2011 KB wijz. KB 18.07.2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

ondertekenaar
MILQUET Joëlle - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid,
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie,
inforumnummer
253180
essentie
Dit besluit wijzigt het KB 18.07.2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector. Op 01.04.2010 is een wijziging van het toepassingsgebied van het paritair comité 331 in werking getreden voor de Vlaam ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren