09.05.1977 KB genomen in uitvoering van de wet 17.07.1975 betr. de toegang van gehandicapten tot gebouwen toegankelijk voor het publiek

ondertekenaar
CALIFICE Alfred - Min. van Openbare Werken,
inforumnummer
253312
essentie
Het besluit geeft de gebouwen bedoeld in de wet van 17.07.1975 betreffende de toegang van gehandicapten tot gebouwen toegankelijk voor het publiek en de normen waaraan een bouwvergunning of een vergunning voor belangrijke verbouwingswerken moeten antwoord ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren