16.01.2011 KB wijz. KB 20.12.2006 tot invoering van de toekenningvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen

ondertekenaar
LARUELLE Sabine - Min. van K.M.O.'s , Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid,
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie,
inforumnummer
253317
essentie
Dit besluit wijzigt het bedrag van de adoptie-uitkering verleend aan de zelfstandigen. Het bedraagt nu 308,22 EUR (in plaats van 302,18 EUR). ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren