23.12.2010 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur - Oprichtingsdecreet van de Vlaamse Grondenbank (art. 125 - 126)

ondertekenaar
LIETEN Ingrid - Vlaams Min. Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding,
SCHAUVLIEGE Joke - Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
inforumnummer
253877
essentie
Een eenjarige pachtovereenkomst kan vanaf nu worden gesloten op onroerende goederen die de Vlaamse Grondenbank in louter beheer heeft of op onroerende goederen die de Vlaamse Grondenbank door onteigening heeft verworven. Hiertoe worden art. 13 en 14, par. ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren