23.12.2010 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur - Mestdecreet (art. 131 - 157)

ondertekenaar
LIETEN Ingrid - Vlaams Min. Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding,
SCHAUVLIEGE Joke - Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
inforumnummer
253880
essentie

Dit hoofdstuk brengt een hele reeks wijzigingen aan aan het Mestdecreet. De wijzigingen beogen voornamelijk duidelijkheid (het aanpassen van definities en verwijzingen), juistheid en volledigheid (het wijzigen van verwijzingen naar gewijzigde toepassel ...

type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren