23.12.2010 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur - Het Jachtdecreet (art. 39 en 40)

ondertekenaar
LIETEN Ingrid - Vlaams Min. Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding,
SCHAUVLIEGE Joke - Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
inforumnummer
253883
essentie
De wijziging van het art. 13 van het Jachtdecreet maakt het mogelijk om de jacht onmiddellijk stil te leggen ten aanzien van personen die geen jachtverlof bij zich hebben. Het art. 33 van dit decreet wordt gewijzigd opdat de afwijkingsbepalingen in overee ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren