23.12.2010 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur - Het bosdecreet (art. 35-37)

ondertekenaar
LIETEN Ingrid - Vlaams Min. Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding,
SCHAUVLIEGE Joke - Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
inforumnummer
253891
essentie
Verschillende artikelen in het Bosdecreet koppelen het uitvoeren van werken/activiteiten aan een machtiging van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Art. 90 en 97 van dit decreet worden aangepast, zodat geen machtiging meer nodig is als de werken/acti ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren