23.12.2010 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur - Het Meststoffendecreet (art. 38)

ondertekenaar
LIETEN Ingrid - Vlaams Min. Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding,
SCHAUVLIEGE Joke - Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
inforumnummer
253893
essentie
Deze wijziging van art. 15ter van het Meststoffendecreet heeft betrekking op de wijze waarop een ontheffing op het bemestingsverbod kan overgedragen worden. ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren