14.04.2011 Wet houdende diverse bepalingen - Mobiliteit - Oprichting van de kruispuntbank van de rijbewijzen - Algemene bepaling - Kruispuntbank - Doelstellingen van de kruispuntbank - Registratie in de kruispuntbank - Gebruik van de gegevens opgenomen in de kruispuntbank - Realisatie van het principe van de unieke gegevensinzameling - Melding, wijziging of schrapping van de gegevens - Bijzondere bepalingen betr. de werking van de kruispuntbank - Slotbepalingen (art. 4-25)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min., belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid,
et al.
inforumnummer
253921
essentie
Deze wet schept een wettelijke basis voor de kruispuntbank van de rijbewijzen. Deze heeft tot doel, enerzijds de informatisering van de procedure met betrekking tot de aanvragen om een rijbewijs en anderzijds de vereenvoudiging van de inspectie en de cont ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren