14.01.2011 BVR wijz. diverse bepalingen van het BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en van bijlage 1 van het BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betr. de milieuvergunning

ondertekenaar
SCHAUVLIEGE Joke - Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
inforumnummer
254031
essentie
Dit besluit wijzigt diverse bepalingen van VLAREM II. De wijziging zet de Europese richtlijn over luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa om. Die richtlijn herziet en integreert zelf vijf Europese besluiten. De doelstelling bevat vooreerst het vastst ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren