04.02.2011 BVR tot uitvoering van het uitstel van betaling, vermeld in art. 10, par. 8, van het decreet 21.12.1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, en in art. 15/1 van het decreet 16.06.2006 betr. het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen

ondertekenaar
SCHAUVLIEGE Joke - Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
inforumnummer
254239
essentie
Dit besluit bepaalt de regels betreffende het uitstel van betaling bij de verkoop van domeingoederen van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in het decreet over de oprichting van de VLM, en bij de verkoop van goederen in het kader van lokale grondenbanken i ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren