03.02.2011 KB wijz. KB 14.07.2005 houdende uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20.12.1985 betr. het controleapparaat in het wegvervoer

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min., belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid,
SCHOUPPE Etienne - Staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister,
inforumnummer
254307
essentie
Dit besluit wijzigt de bedragen voor de aflevering van tachograafkaarten. Het stelt eveneens dat de tachograafkaarten waarvan de geldigheidsduur verstreken is of die niet meer worden gebruikt, door de houder aan de bevoegde instantie moet worden terugbezo ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren