20.01.2011 Wet houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 03.12.2009 tussen de Federale Staat en de Gewesten betr. de uitvoering van het Verdrag inzake de verzameling, de afgifte en de inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 09.09.1996 en houdende uitvoering van het Verdrag

ondertekenaar
DE CLERCK Stefaan - Min. van Justitie,
LETERME Yves - Eerste Min., belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid,
SCHOUPPE Etienne - Staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister,
inforumnummer
254397
essentie
Deze wet voert het Verdrag uit inzake de verzameling, de afgifte en de inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 09.09.1996 alsmede het samenwerkingsakkoord van 03.12.2009 tussen de Federale Staat en de Gewesten terzake. ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren