14.04.2011 Wet houdende diverse bepalingen - Financiën - Inkomstenbelastingen - Wijzigingen met betrekking tot natuurlijke personen (art. 39, 40 en 41)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min., belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid,
et al.
inforumnummer
254423
essentie
Volgens een arrest van het Hof van Justitie schendt de Belgische wetgeving met betrekking tot de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (PB/gem) berekend op inkomsten die voortkomen uit beleggingen of investeringen in een andere lidstaat, h ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren