17.07.1991 BVE tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige art. Dec. 27.06.1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap

ondertekenaar
LENSSENS Jan - Gemeenschapsmin. van Welzijn en Gezin,
inforumnummer
25450
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren