Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

17.07.1991 BVE tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige art. Dec. 27.06.1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap

Art. 80 van Decreet 27.06.1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een handicap heeft uitwerking met ingang van 01.01.1991. Hoofdstuk V van datzelfde decreet treedt in werking op 01.09.1991. De art. 74 ...

Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren