23.02.2011 KB wijz. KB 12.01.2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie,
inforumnummer
254505
essentie

Dit besluit wijzigt verschillende bepalingen inzake de voorlopige registratie als zorgkundige door de periode waarin deze procedure kan worden gevolgd te verlengen.

...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren