03.03.2011 BBHR wijz. BBHR 29.03.2007 betr. de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur en houdende vaststelling van de nieuwe visuele identiteit van de taxivoertuigen

ondertekenaar
GROUWELS Brigitte - Min. belast met Openbare Werken en Vervoer van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
254728
essentie
De voor een taxidienst bestemde voertuigen moeten voortaan zwart zijn (tevoren mogen ze zwart of wit zijn). Deze voertuigen moeten de aanduidingen vermeld in de bijlage van dit besluit naleven. ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren