18.02.2011 BVR wijz. diverse bepalingen van BVR 05.06.2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betr. toegankelijkheid

ondertekenaar
MUYTERS Philippe - Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,
SMET Pascal - Vlaams Min. van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,
inforumnummer
254768
essentie
Met het BVR 05.06.2009 werden de toegankelijkheidsregels verplichtend opgenomen in de procedure tot het bekomen van een bouwvergunning. Dit besluit past deze tekst aan. De wijziging beoogt het verbeteren van een aantal fouten, het duidelijker formuleren v ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren