14.04.2011 Wet houdende diverse bepalingen - Financiën - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering (art. 84)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min., belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid,
et al.
inforumnummer
254804
essentie
De wet voorziet in een procedurele en materiële uitbreiding van het toepassingsgebied van de minnelijke schikking beoogd in art. 216bis W.Strafv. Deze bepaling stelt voortaan dat voor de fiscale of sociale misdrijven waarmee belastingen of sociale bijdra ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren