13.03.2011 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46vicies van 21.12.2010, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 13.03.1990 betr. de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook andere vormen van arbeid met nachtprestaties

ondertekenaar
MILQUET Joëlle - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid,
inforumnummer
254913
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) stelt een herwaarderingscoëfficiënt vast voor de maandelijkse vergoeding ter aanvulling van de werkloosheidsuitkeringen verleend aan sommige bejaarde werknemers wiens arbeidsovereenkomst wordt be&eum ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren